Tips voor ouders

Voor Ouders

Huiswerkbegeleiding is effectiever wanneer u thuis betrokken bent. Hier enkele tips voor u als ouder:

1. Zorg in deze periode vooral voor zekerheid: bied veiligheid en houd de leiding
Houd er rekening mee dat de overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs heel groot is voor een kind. Sommige kinderen kunnen zich lange tijd onzeker voelen. Vanuit een zekere en veilige basis is het eenvoudiger voor een kind om de tijd voor school, huiswerk en plezier te kunnen indelen. Uit onderzoek blijkt dat pubers minder vaak last hebben van sombere gevoelens bij ouders die aanwezig blijven als degenen die de richting bepalen.

2. Maak afspraken over vaste huiswerk-tijden
Probeer regelmaat in te bouwen: zorg voor vaste tijden voor slapen, werken en ontspanning en maak daar duidelijke afspraken over.

3. Help uw kind
Ondersteun uw kind daar waar hij of zij dat aangeeft. Toon interesse door te vragen hoe de dag verliep. In het begin kan het kind het prezierig vinden om ook samen de huiswerk-agenda door te nemen en te bekijken hoeveel huiswerk er gemaakt moet worden en waar het uit bestaat. Vraag of je iets kunt doen om het gemakkelijker te maken om het allemaal af te krijgen. Als u denkt dat uw kind te weinig tijd besteedt aan huiswerk (1½ uur per dag is een normaal gemiddelde), bespreek dit dan. Probeer er samen achter te komen waar het aan ligt en hoe het opgelost kan worden.

4. Zorg dat er geen verborgen afleiders in huis zijn op de tijden dat er huiswerk gemaakt moet worden
Als anderen in huis visite ontvangen, aan het klussen zijn (timmeren, boren, etc.), tv-kijken, of harde muziek opzetten, dan kan dat de motivatie en concentratie natuurlijk in de weg zitten. Probeer daar rekening mee te houden.

5. Raadpleeg andere ouders
Andere ouders kunnen vaak met suggesties of oplossingen komen waar u nog niet eerder aan gedacht had. Ook kunt u tot de ontdekking komen dat het gedrag van uw kind minder afwijkend of zorgelijk is dan u denkt. Op het forum van Ouders Online is een speciale rubriek over Puberteit.

In dit hoofdstuk: