Tips voor ouders

Huiswerk-begeleiding thuis: tips voor ouders

  • Als je je kind met het huiswerk helpt, spreek dan een vaste begin- en eindtijd af
  • Toon interesse en kijk mee wat er gedaan moet worden
  • Leer het kind steeds meer zelfstandig te werken
  • Zorg voor een rustige leeromgeving
  • Zorg dat je kind een vaste werkplek heeft
  • Raadpleeg andere ouders voor eventuele tips
  • Lukt het zelf niet om je kind te helpen, besteed het dan uit.