Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

 • In een intakegesprek met ouders en scholier verkennen wij wat de persoonlijke vraag is. Wat zijn de verwachtingen en op welke basis we gaan samenwerken?
 • Wanneer er toestemming is verleend door de ouders, nemen wij contact op met de mentor/school van de leerling.
 • We onderzoeken samen met de scholier wat voor hem/haar een uitvoerbaar studieplan is. Een uitvoerbaar plan is een plan dat te overzien is, bijvoorbeeld een plan voor een dag of een week. Een studieplan wil niet zeggen dat je meer uren gaat werken, maar dat je slimmer gaat werken.
 • De planning van de scholier wordt op de huiswerkbegeleiding doorgenomen, eventueel aangepast of verder uitgewerkt. We proberen ons zoveel mogelijk aan het plan te houden.
 • We leren de scholier vervolgens hoe hij actief kan studeren. Het doel hiervan is dat hij leert hoe hij zelfstandig effectief kan studeren.
 • Iedere scholier heeft zijn eigen voorkeursaanpak als het gaat om iets te leren. Dat geldt zowel voor kennis, vaardigheden en gedrag. De een leert beter met taal en de ander met plaatjes en schema’s. Wij ondersteunen de leerling om de leerstof te vertalen naar zijn voorkeursaanpak.
 • We maken werkafspraken met elkaar: hoe gaan we met elkaar om tijdens de huiswerkbegeleiding (begeleider/scholier/andere leerlingen).
 • Als de scholier iets dwarszit of hij is niet tevreden over onze aanpak, dan willen we dat hij dat eerlijk zegt.
 • Wij gaan uit van het goede in de leerling en zullen hem positief stimuleren en de nadruk leggen op de dingen die goed gaan.
 • Wij verwachten een nadrukkelijke inzet van de leerling zelf, ‘it takes two to tango!’
 • Wij communiceren regelmatig digitaal met de ouders. Eens per rapportperiode is er de mogelijkheid tot een persoonlijk onderhoud met scholier en ouders.