Werkwijze

We houden eerst een intakegesprek met jou en je ouders. In dit gesprek gaan we bekijken wat jij van ons wilt, wat julie verwachtingen zijn en op welke basis we gaan samenwerken.

Als we gaan samenwerken, wordt er ook afgesproken of we contact op mogen nemen met de mentor. Daarna stellen we een contract op. We spreken ook af hoe we met elkaar omgaan, we hebben een soort gedragscode. Die gedragscode biedt duidelijkheid voor jou en voor ons. Dat werkt prettig.

Tijdens de huiswerkbegeleiding onderzoeken we wat jouw leerstijl is. Daar proberen we zoveel mogelijk op aan te sluiten. Je gaat met je ‘eigen plan’ aan de slag en wij helpen je daarbij. Je moet bij ons zoveel mogelijk zelf doen om het straks ook alleen te kunnen!

Je komt twee tot drie keer per week bij ons. In die tijd moet je het huiswerk af kunnen hebben en zelf al een goede start kunnen maken met het leerwerk. Heb je tussentijds brandende vragen, dan kun je ons altijd mailen. We doen er alles aan om binnen 24 uur te reageren.

Je ouders willen natuurlijk ook graag weten hoe het met je gaat bij ons. Zij betalen waarschijnlijk de rekening. Daarom rapporteren wij regelmatig aan je ouders over de voortgang. Uiteraard mag je dit ook zelf thuis vertellen. Hoe meer informatie en communicatie hoe beter!